банер

Прецизен пневматски изолатор на вибрации

  • BK-PA тип прецизен пневматски изолатор/прицврстувачи со воздушни пружини

    BK-PA тип прецизен пневматски изолатор/прицврстувачи со воздушни пружини

    → Прецизните воздушни држачи од типот BK-PA обезбедуваат слабеење на вибрациите при ниски фреквенции за мерни инструменти, електронски микроскопи, опрема за нуклеарна магнетна резонанца, мерење CMM и опрема за прецизна обработка.
    → Системот за амортизација на прецизниот флотационен воздух од типот BK-PA усвојува серво-контролирани воздушни пружини.Ваквите изолатори на вибрации се идеални за услови каде што треба да се контролираат и висината и вибрациите.
    → Прецизните воздушни држачи од типот BK-PA ги задоволуваат строгите барања на мерните инструменти, електронските микроскопи, опремата за тестирање и опремата за прецизна обработка.