банер

Инерцијални бази и потпори за пумпи

  • Инерцијални бази и потпори за пумпи од типот CPB

    Инерцијални бази и потпори за пумпи од типот CPB

    Рамките со инерција од типот CPB и конструктивните челични основи се дизајнирани и дизајнирани за употреба во потпорна механичка опрема.Обично се користи со Bellking® вибрациони изолатори за поддршка и изолација на: чилери, пумпи, компресори, центрифугални вентилатори, единици за управување со воздух, испарувачки кондензатори, кули за ладење.